Klubnyheder

Generalforsamling - Torsdag den 24. februar 2022. kl. 19.00

25. januar 2022, 14.50

Kære alle medlemmer,

 

Vi håber i vil benytte jer af denne mulighed og deltage i generalforsamlingen i jeres klub.

I har her muligheden for, at høre kort om året der gik, men også komme med input og ideer til hvad i synes er vigtigt af fokusere på fremover.

 

På mødet vil vi også kort fremlægge klubbens udviklingsplan for 2025

 

Der vil være kaffe og kage, samt en afsluttende vand/øl.

 

Har du lyst til at indgå i bestyrelsen for en 2 årig periode og fokusere på noget du brænder for, er du meget velkommen til at kontakte Thomas !


Generalforsamling HGI Bordtennis 2022.pdf


Der indkaldes hermed til Generalforsamling i HGI Bordtennis, torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00

Sted : i Royal Stage mødelokale 2

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

1.  Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge af Peter

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år

6. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson

7. Valg af bestyrelse, herunder

    - valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen,

    - valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år ad gangen,

    - Bestyrelsen, som skal bestå af 6-10 medlemmer, der efterfølgende konstituerer sig selv.

8. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, valgt for 1 år ad gangen

9. Uddeling af hæderspriser

10. Eventuelt & Udviklingsplan 2025

 

Ad 4) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt eller via mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Mail til formand@hgibordtennis.dk

 

ad 7) Bestyrelsen består pt. af : Thomas Hjermind Jensen, Torsten Hansen,  Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, Brian Hansen, Peter Carstensen, Jørgen Schultz, Peter Wolfsberg, Karen Margrethe og Kristian Pedersen

 

På valg er: Thomas Hjermind Jensen, Brian Hansen, Peter Carstensen, Jørgen Schultz og Kristian Pedersen

 

ad 8) Revisor : Henriette Schönemann – suppleant : Morten Brammer

 

Hillerød, den 25. januar 2022

Med venlig hilsen – Hillerød G.I. Bordtennis Bestyrelse

 

 

Om bestyrelsesarbejde:


Vi forsøger altid at være 8-10 medlemmer + 1-2 suppleanter i bestyrelsen, som repræsenterer klubbens diversitet på bedst mulige måde.

Som bestyrelsesmedlem afholdes der 5-7 bestyrelses møder årligt og vi ser gerne at hvert bestyrelsesmedlem er med i et udvalg som vedkommende brænder for.

Bestyrelsesmedlemmet er med til at indfri klubbens udviklingsplan og prioriterer hvad, som er vigtigst at anvende ressourcer på først.

Udvalgene bør være de udførende arbejdsgrupper, som får ting til at ske.

 

Udvalg er (Udvalgs repræsentant i bestyrelse):

 

 1. Aktivitet- og stævne udvalg (Mark)
  1. Formål: Afholdelse af aktiviteter for medlemmer og stævneafholdelse
 2. Kegleudvalg (Tusse)
  1. Formål: Afholdelse af kegleturnering
 3. Hal og Inventar udvalg (Karen Margrethe)
  1. Formål: Sikre vores hal og udstyr er i orden
 4. Sponsorudvalg (Peter C)
  1. Formål: Sponsor søgning & sponsor pleje/events
 5. PR / IT udvalg (Torsten)
  1. Formål: Sikre IT systemer fungerer og er opdateret (hjemmeside og holdsport).  Sørge for relevant promovering intern og ekstern
 6. Unddomsugvalg (Brian H)
  1. Formål: Ungdoms spiller og deres forældres talerør, samt afholdelse af aktiviteter/stævner/trænings lejre, som giver valuta for deres kontingent
 7. Senior udvalg (Thomas)
  1. Formål: Senior spillernes talerør, samt afholdelse af aktiviteter/stævner/trænings lejre, som giver valuta for deres kontingent. Navngive holdledere på serie hold og inddele spillere på serie hold.
 8. Veteran udvalg (Kristian)
  1. Formål: 60+ spillernes talerør, samt afholdelse af aktiviteter, som giver valuta for deres kontingent
 9. Sports udvalg (Peter C)
  1. Formål: Indfrielse af klubbens sportslige målsætninger. Ansættelse af trænere, lave trænings-tidsplan. I tæt samarbejde med cheftræner navngive holdledere og inddele spillere på divisions holdene
Klubnyheder